Trumpin potkiminen pois Twitteristä ei ole oikea teko

Öykkärin (eli tässä tapauksessa Trumpin) sulkeminen yhteisön ulkopuolelle luo vain uusia öykkäreiden yhteisöjä. Kun ihmisellä on paine purkaa ajatuksiaan, ei palvelun ulkopuolelle jättäminen rajoita tekoja, vaan etsitään uusi paikka, josta on mahdollista löytää uusi tai vanha kuulijakunta.