Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.

Öykkärin (eli tässä tapauksessa Trumpin) sulkeminen yhteisön ulkopuolelle luo vain uusia öykkäreiden yhteisöjä. Kun ihmisellä on paine purkaa ajatuksiaan, ei palvelun ulkopuolelle jättäminen rajoita tekoja, vaan etsitään uusi paikka, josta on mahdollista löytää uusi tai vanha kuulijakunta.

Olen ollut mukana luomassa ja johtamassa useita sosiaalisen median palveluita, kuten Suomi24:ää, Mixwordlia…

Ollessani luonnon keskellä mökillä, näen varjot pelottavina ja jopa yliluonnollisena. Rationaalinen ihminen minussa sanoo, että asia ei ole totta, mutta silti koen pelkoa.

Suoritin kesällä 2020 Helsingin avoimessa kurssin Kauhun ja pelon heijastuksia. Tämä on minun oppimispäiväkirja.

Luonto on ollut lähimmillään minua kesäisin asuessani vanhassa 150-vuotiaassa mökissä keskellä metsää ja lähellä merta. Samalla pelkokin on ollut usein läsnä samaisessa paikassa ja vaikka olen tiennyt pelon olevan tarpeetonta, silti se on vaikuttanut minun luontosuhteeseeni…

Miksi olen huolissani? Muutama asia mielenterveyden häiriöistä Suomessa:

  • Puolet meistä kaikista suomalaisista kohtaa mielenterveyden ongelmia elämänsä aikana.
  • Puolet heistä jäävät ilman apua.
  • Suurin osa mielenterveyden häiriöstä ilmenee ensi kertaa 15–24 ikävuoden välillä
  • Mielenterveyden häiriöt ovatkin nousseet Suomessa nuorten merkittävimmäksi terveysongelmaksi.
  • Inhimillisen kärsimyksen lisäksi, mielenterveyden häiriöt maksavat yhteiskunnalle vuosittain noin 11…

Sanomattakin selvääkin on, että soihtukulkueissa kulkee natseja… mutta kun se ei ole sanomatta selvää! Pitää sanoa ääneen, että Helsingissä järjestetty 612-soihtukulkue on natsimarssi. Asiat täytyy sanoa niin kuin ne ovat, eikä jumittua sananvapaus- ja sananselittely-keskusteluun (ja kyllä, sanavapaus on tärkeää myöskin).

Puhutaan asioista niin kuin ne ovat. Tunnustetaan nyt ihan…

Ajatuksia yhteisöjen merkityksestä

Elämme kuplassa, jonka kalvon muodostavat elinalueemme, ystävät ja yhä enemmän sosiaalinen netti. Me kukin valitsemme, kenen kanssa olemme tekemissä ja suodatamme helposti toisinajattelijat pois piiristämme. Joskus on myös terveellistä ylläpitää kuplaa, sillä pinnan alla kaikki ei ole aina hyvin ja vastaan voi tulla hyvin ilkeitäkin asioita. Kupla suojaa mieltä, mutta…

Suddenly there is born this beautiful triangle of world-changing companies, that even the locals may not have noticed.

Area of former mental hospital Lapinlahti, former hospital Maria and Ruoholahti keeps inside very interesting companies. And the walking distance between these three spots is only couple hundred meters, so let’s take this triangle walk of startups.

Here are some startups and companies that are changing the world from the…

For some it might be a surprise, but I am an introvert person. Very introvert. Networking events are always challenges and it take days to recover (like Slush and Arctic15). It is quite easy for me to speak on the stage in events, but then networking is total different game…

Meemi on mutaatio, muunnelma, joka mukautuu ympäristöön ja leviää nopeasti. Meemi toistaa itseään, muovautuen sen hetken kulttuuriin ja voi saada yllättäviä muotoja. Meemi on idea, kulttuurinen ilmiö, joka saa suuren huomion.
Korvaa nyt meemi sana Paavo Väyrysellä.

Yleisesti meemi (ei-Paavo) on digitaalinen tuotos: kuva, video tai internetsivu. Mutta Paavo itsessään on elävä meemi.

Paavo yllättää, muuntautuu tilanteen mukaan. Kun hän omassa puolueessa (meemi internetissä) ei saakaan enää kannatusta ja ajatukset eivät leviä, perustaa Paavo (meemi) oman puolueen (internetin).

Paavo on super-meemi, joka jatkaa kulkua, vaikka suosio laskisi. Paavo osaa yllättää. Paavo jatkaa kulkuaan. Paavo on meemi.

Paavo-meemin toin esiin SomeCast-podcastissa

Jarno Alastalo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store