Sign in

Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.

Öykkärin (eli tässä tapauksessa Trumpin) sulkeminen yhteisön ulkopuolelle luo vain uusia öykkäreiden yhteisöjä. Kun ihmisellä on paine purkaa ajatuksiaan, ei palvelun ulkopuolelle jättäminen rajoita tekoja, vaan etsitään uusi paikka, josta on mahdollista löytää uusi tai vanha kuulijakunta.

Olen ollut mukana luomassa ja johtamassa useita sosiaalisen median palveluita, kuten Suomi24:ää, Mixwordlia, Seiskan foorumia, Heimoa ja olen myös IRC-Gallerian hallituksen jäsen. Näiden lisäksi olen kirjoittanut kolme asiaproosakirjaa, joissa kaikissa nousee teemaksi se miten yhteisöt vaikuttavat ihmisen toimintaan, ajatuksiin ja mieleen. Olen oppinut, että mikään ongelma ei koskaan ole ratkennut sillä, että joku on potkittu ulos yhteisöstä. Se on väliaikainen laastari, ei oikean…


Ollessani luonnon keskellä mökillä, näen varjot pelottavina ja jopa yliluonnollisena. Rationaalinen ihminen minussa sanoo, että asia ei ole totta, mutta silti koen pelkoa.

Suoritin kesällä 2020 Helsingin avoimessa kurssin Kauhun ja pelon heijastuksia. Tämä on minun oppimispäiväkirja.

Luonto on ollut lähimmillään minua kesäisin asuessani vanhassa 150-vuotiaassa mökissä keskellä metsää ja lähellä merta. Samalla pelkokin on ollut usein läsnä samaisessa paikassa ja vaikka olen tiennyt pelon olevan tarpeetonta, silti se on vaikuttanut minun luontosuhteeseeni. Laudan ja hirsien välistä kuului kovaa nakerrusta ja kuvittelin jonkun olennon koittavan tulla sisään. Näin varjoissa aina liikettä ja pieninkin laudan narahdus tarkoitti usein aina pahinta mahdollista. Ehkä siellä on karhu tai sitten jokin yliluonnollinen olento. Vasta aikuisena ja myös tämän kurssin yhteydessä olen ymmärtänyt paremmin, miten me ihmiset olemme…


Miksi olen huolissani? Muutama asia mielenterveyden häiriöistä Suomessa:

  • Puolet meistä kaikista suomalaisista kohtaa mielenterveyden ongelmia elämänsä aikana.
  • Puolet heistä jäävät ilman apua.
  • Suurin osa mielenterveyden häiriöstä ilmenee ensi kertaa 15–24 ikävuoden välillä
  • Mielenterveyden häiriöt ovatkin nousseet Suomessa nuorten merkittävimmäksi terveysongelmaksi.
  • Inhimillisen kärsimyksen lisäksi, mielenterveyden häiriöt maksavat yhteiskunnalle vuosittain noin 11 miljardia euroa.
  • Kymmenettuhannet vapaaehtoiset auttavat särkyneitä mieliä, silloin kun apua ei saa muualta.

Sote on valtavan suuri virtahepo Suomen kokoisessa olohuoneessa. Pakkojunttaus uudistuksen läpi menoksi on vahvaa, miljardeja on jo käytetty sen valmisteluun ja hallituksen esitys antaa yksityisille entistä suuremman vastuun (vallan). Yritysten toiminta on myös yhä enemmän oman valvonnan…


Sanomattakin selvääkin on, että soihtukulkueissa kulkee natseja… mutta kun se ei ole sanomatta selvää! Pitää sanoa ääneen, että Helsingissä järjestetty 612-soihtukulkue on natsimarssi. Asiat täytyy sanoa niin kuin ne ovat, eikä jumittua sananvapaus- ja sananselittely-keskusteluun (ja kyllä, sanavapaus on tärkeää myöskin).

Puhutaan asioista niin kuin ne ovat. Tunnustetaan nyt ihan oikeasti, että ihmiset tuossa kulkueessa, jossa kynttiläänsä kannattelevat äänekkäästi myös äärioikeistolaiset natsit, marssivat yhdessä natsien kanssa ja kannattavat natsiaatetta vähintäänkin hiljaisesti.


Ajatuksia yhteisöjen merkityksestä

Elämme kuplassa, jonka kalvon muodostavat elinalueemme, ystävät ja yhä enemmän sosiaalinen netti. Me kukin valitsemme, kenen kanssa olemme tekemissä ja suodatamme helposti toisinajattelijat pois piiristämme. Joskus on myös terveellistä ylläpitää kuplaa, sillä pinnan alla kaikki ei ole aina hyvin ja vastaan voi tulla hyvin ilkeitäkin asioita. Kupla suojaa mieltä, mutta välillä sen puhkaiseminen tekee hyvää tai on välttämätöntä. Suojan takaa löytyy uusia maailmoja, ihmisiä, yhteisöjä, tietoa ja ihmeteltävää. Sieltä löytyy pimeyttä, mutta myös valoa.

YHTEISÖ ON HUUME

Yhteisö on huume. Kaikki haluavat kuulua johonkin: yhteisöön, ryhmään, heimoon, jengiin.

On sitten kyseessä anoreksiaa ihaileva nuori nainen tai moottoripyöräkerholainen, yhteisö yhdistää levottomat mielet ja antaa…


Suddenly there is born this beautiful triangle of world-changing companies, that even the locals may not have noticed.

Area of former mental hospital Lapinlahti, former hospital Maria and Ruoholahti keeps inside very interesting companies. And the walking distance between these three spots is only couple hundred meters, so let’s take this triangle walk of startups.

Here are some startups and companies that are changing the world from the triangle of startups.


We create spaces where people can tell stories that they have never been able to share.

Traditional ad-driven social medias doesn’t serve people. We think different, we have a different approach. We think that people who are willing and able to help others deserve to get reward. There are these common people, who know what others feels, emphatic heroes, who can become peer-mentors and help so many more people in this world. This is our best opportunity to help those who need mental help, but never get support. Help those who never seek help from psychologist or psychiatrist. …


For some it might be a surprise, but I am an introvert person. Very introvert. Networking events are always challenges and it take days to recover (like Slush and Arctic15). It is quite easy for me to speak on the stage in events, but then networking is total different game. How to start the discussion? How to connect with the others? I hate small-talk. Don’t take me wrong; if some other approach me, it is quite ok to have the discussion. But first going alone to some networking event and then trying to “sell” me to others is hard.

I…


Did you think that Cat videos is a new thing. Here is the first-ever cat video “Boxing Cats” made by Thomas Edison from year 1894.


Meemi on mutaatio, muunnelma, joka mukautuu ympäristöön ja leviää nopeasti. Meemi toistaa itseään, muovautuen sen hetken kulttuuriin ja voi saada yllättäviä muotoja. Meemi on idea, kulttuurinen ilmiö, joka saa suuren huomion.
Korvaa nyt meemi sana Paavo Väyrysellä.

Yleisesti meemi (ei-Paavo) on digitaalinen tuotos: kuva, video tai internetsivu. Mutta Paavo itsessään on elävä meemi.

Paavo yllättää, muuntautuu tilanteen mukaan. Kun hän omassa puolueessa (meemi internetissä) ei saakaan enää kannatusta ja ajatukset eivät leviä, perustaa Paavo (meemi) oman puolueen (internetin).

Paavo on super-meemi, joka jatkaa kulkua, vaikka suosio laskisi. Paavo osaa yllättää. Paavo jatkaa kulkuaan. Paavo on meemi.

Paavo-meemin toin esiin SomeCast-podcastissa

Jarno Alastalo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store